Toch kin je der wel wat aan doen schienboar. Ien de sport hemmen ze het er voak over, as je ien n wedstried wat mazzel hemmen dan zeggen de commentatoren en andere geleerde noaproaters dat ze het geluk ofdwongen hemmen. En as je verliezen dan wordt er zeid dat “de geluksfactor” niet aanwezeg was.

Nog wat aans, der wordt altied zeid dat geld niet gelukkeg mokt.  Dat wil ik best geleuven, zonet hemmen we het er al n bietje over had. Mor ik kin jim dit wel zeggen dat gien geld je wel hiel ongelukkeg mokt. Doar zel elk die het overkomt het over eens wezen.

We kommen dus al n bietje ien de buurt van woar het om gijt. Der bennen dus eigenlieks twee soorten geluk. Het geluk van het winnen van de lötterij. As je n tun winnen dan heb je mazzel en dat geft je vast en zeker n goed gevuul, ik kin het niet, heb het zulf nooit metmokt, mor kin mie der alles bie veurstellen. Heb je geld, heb je vrienden. Mor het aandere geluk is het welzijn, je gevuul, je gemoedstoestand, dat wordt bepoald deur alles wat je dierboar is, de minsen woar of je van holden, je olders, man, vrouw, kiender en zovoorts. Doar zit n stuk geluk dat je niet vastpakken kinnen, dat moet je ervoaren. En doar zit dus het geheim volgens mij, hoe kom je doar.

Geluk ien de liefde, dat bestijt. Mor doar moet je wel hard veur warken. Mörgen bennen Azing en Grietje 60 joar trouwd.  60 joar lief en leed deeld en nog hartstikke gelukkeg met mekoar. Das niet zomor kommen, doar hemmen ze vreselek heur best veur doen moeten. T Was hard warken, hij was ienternationoal chauffeur en vertrok zundagsovends om dan pas zotterdags doarop weer thuus te kommen. Was de hiele week op zichzulf aanwezen, zunder mobieltjes en aander meugelekheden om contact te hemmen. En zij zörgde thuus veur de kiender, voedde ze zowat ien heur eentje op. Eten, kleren, schoel, sport, alles kwam op heur del. En alles zunder te kloagen al zellen der best momenten west hemmen dat ze beident ok noar t grune gras van de buren keken hemmen.

Ik denk dat doar het grote geheim zit, dat je jezulf wegcieferen veur de ander. Ien dizze moderne tied wordt je leerd dat je altied veur jezulf opkommen moeten. Mor Azing en Grietje hemmen ons leerd dat het ok aans kin. Zij kennen het geheim van het geluk. En dat moet vierd worden.